Råd og utvalg


Menighetenes drift er åpen for innsyn og organisert gjennom råd og utvalg. Menighetsråd/Sokneråd er valgte organ hvor alle som er medlem i den norske kirke kan stemme fra det året de fyller 15 år. 

Her er oversikt over råd og utvalg i Finsland og Greipstad. Under det enkelte råd/utvalg kan du lese mer om hva som er deres oppgaver, hvilke personer som for tiden er med, og referat som viser hva det arbeides med.