Menighetsbladet


Menighetsbladet blir utgitt av menighetsrådene og distribueres til alle hjem i prestegjeldet.

Redaksjonen tar gjerne imot saker til bladet. Stoff med bilder prioriteres.
Bruk e-post: mbladet@gmail.com.

 

Retningslinjer for innsending av stoff:

  • For å sende inn stoff, skriv som emne i e-posten nummer på utgivelse du ønsker saken i, tittel på sak, samt om saken gjelder Søgne, Finsland eller Greipstad (eksempel på et godt emne i e-posten: nr5 - 2020 "Tittel på artikkel" - Finsland).
  • Legg ved tekst i word-dokument. NB! bildetekster skrives inn øverst i tekstdokumentet. 
  • Bilder leveres som .jpg som vedlegg i samme e-post.
 

Grafisk utforming og trykk:
Kai Hansen Trykkeri Kristiansand AS

 

ARKIV