VENTIL - samtaletilbud for unge voksne


Ventil er et samtaletilbud for unge voksne. Her møter du prester og diakoner som har tid til deg og har taushetsplikt. Tilbudet er gratis. Les mer her

Tilbake