Kirkevalg 2023


Vil du ha et godt råd?

(Denne siden vil oppdateres frem mot valget) 

Nå har du sjansen til å være med å påvirke! Eller til å tipse om noen som kunne passe til det. 

Samtidig med kommune- og fylkestingsvalget er det kirkevalg. Da velges menighetsråd og bispedømmeråd. 

Menighetsrådet er et lokalt råd og det er menighetens styre. Rådet består av 6 valgte medlemmer + sokneprest. 

Å være med i menighetsråd betyr å være med å bestemme hvordan vår menighet skal se ut innenfor de rammene vi har som kirke. Har ligger mange muligheter. 

Soknerådet i Finsland har satt ned en komite som foreløpig består av Johnny Greibesland og Vegar B. Jørgensen. Menighetsrådet i Greipstad skal sette ned sin komite i januar. Komiteen utfordrer folk til å stille til valg og foreslår en liste for menighetsrådet. 

Rådene har møter 7-10 ganger i året, og deltar på enkelte andre samlinger. Det er ansatt sekretær (i dag Elisabeth Slotte) som forbereder sakspapirer etter dialog med leder og nestleder. sekretær skriver også referat. Som medlem av et råd forventes man å sette seg inn i saker, være med å tenke på hvordan menigehtene skal ha sin aktivitet fremover, og man får anledning til å bruke det man er god på. Det kan være økonomi, praktiske ting, organisering mm. Menighetsrådene setter menighetens budsjett og er delaktig ved ansettelser. 

Vil du ha et godt råd? Still til valg!

Tilbake