Restart Mass Choir


Restart er et gospelkor for voksne som har utspring fra Greipstad menighet. Det er under musikalsk ledelse av Tom Jarle Istad Kristiansen. Koret har sine øvelser på Greipstad menighetshus på onsdager i oddetallsuker fra kl 19-22. Nye medlemmer er hjertelig velkommen. Kontaktperson er Janne Slotte tlf 901 31633. Søk oss opp på Facebook. https://www.facebook.com/restartmasschoir

Tilbake