Tro for livet - bibelundervisning


Tro for livet

Undervisningsserie for voksne

Våren 2023

          


De stod Jesus nær (fra alterbildet i Finsland kyrkje)

  
Når?
Torsdag: 9.februar- 23. mars – 20.april -4. mai – 25.mai – 1.juni

Hvor?
Greipstad menighetshus kl 19 – 21

Arrangør:
Undervisningsutvalget for
Den norske kirkes menigheter i Finsland og Greipstad

Forgjengere i troen
 


Vårprogrammet
Undervisningsserien i Finsland og Greipstad fortsetter i omtrent samme spor som tidligere, men i litt mindre omfang enn fjoråret. Det skal dreie seg om våre forgjengere i troen, med utgangspunkt i Det nye testamentes beskrivelse av noen av dem som stod Jesus veldig nær. Hvem var de, og hva kan vi lære av dem?
 

Innledere/gjester
Utover Undervisningsutvalgets egne ressurser inviterer vi også med én særskilt gjest denne våren: Det er Torstein Gundersen, som er pensjonert lege. Han vil ta for seg temaet «Bevar ditt hjerte fremfor alt du bevarer, for livet går ut fra det!» Hvordan ser han på disse formuleringene som doktor og som troende.

Disposisjon
- Undervisningskveldene starter kl 1900.
- En kort pause med kaffe-prat er det som regel tid til.
- Når temaene inviterer til det, åpner vi for å komme med kommentarer eller spørsmål i tilknytning til undervisningen.
- Kveldene avsluttes med aftenbønn.


Deltagelse – alle velkommen!
Følg med på menighetens nettsider og oppdaterte kunngjøringer i avisen.
 

 

Program
 

 


Alle samlingene i vår er lagt til Greipstad menighetshus, men de er åpne for alle! De sikter altså ikke bare mot folk fra Finsland og Greipstad, men langt videre. Det er ingen påmelding.

 

Dag:                            Tema:                                     Innleder:

Torsdag 9. februar       Evangelisten Johannes            Svein Arve Egeland

 

Torsdag 23. mars         «Bevar ditt hjerte fremfor

                                    alt du bevarer, for livet
                                    går ut fra det»                         Torstein Gundersen

 

Torsdag 20. april         Opp som en løve – ned som    Arne Tord Sveinall
                                    en skinnfell; brukt allikevel
                                    (Om apostelen Peter)
 

Torsdag 4. mai            Jakob – Jesus bror                  Vegar B. Jørgensen
 

Torsdag 25. mai          Maria Magdalena                    Anne B. Øvensen

 

Torsdag 1. juni            Gjest: Misjonskveld

Tilbake