Barnekoret JOY


(program 2022 kommer – men vi er i gang med øvelser)

JOY er et kor for barn fra og med 2. klasse og oppover. Koret møtes til øvelse mandager kl 17:30 – 18:30 i oddetallsuker. Kl 18:30 til 19:30 er det utvidet øvelse for de som går i 5. klasse og oppover.

Kjenner du et barn som har liker å synge? Kom gjerne på øvelse og prøv det ut!

Tilbake