Åpent barnetreff


For deg som er hjemme med små barn. Mandager kl 11:00 – 13:00 på Greipstad menighetshus. Følger skolen ferier og fridager.

(Oppstart 2022 er utsatt inntil videre pga. corona-pandemien)

 

Kontaktperson åpent barnetreff er 

Anne Bjørnholmen Øvensen

 

95778131

Tilbake