Tilrettelagt konfirmasjon


HEL- konfirmasjon er et tilrettelagt opplegg for hele Kristiansand som foregår i Grim kirke. Grim kirke er lokalisert i nærheten av Krossen skole og er derfor i et kjent område for dem mange av dem som er HEL-konfirmanter. Ta kontakt med oss om du kjenner en ungdom dette kunne passe for! 

Tilbake