Konfirmasjon er for alle


Vi håper du vil bli konfirmant hos oss! Alle er velkommen til konfirmasjonstid i kirken – både du som tror, tviler, er usikker, ikke tror, ikke har tenkt på sånt før eller er nysgjerrig.

Alle mennesker er forskjellig, og trenger ulike tilpasninger. Uansett funksjonsevne har du rett til en god konfirmanttid. Har du behov for individuell tilrettelegging, er det bare å ta kontakt med kirken. 

Ikke døpt? Mange konfirmanter blir hvert året døpt i løpet av konfirmanttiden. Dette gjør vi på en måte som passer for deg slik at du er komfortabel.

Tilbake