Kristiansand kirkelige fellesråd


Greipstad og Finsland menigheter er del av Kristiansand kirkelige fellesråd.

Kristiansand kirkelig fellesråd er fellesorgan for alle menighetene i Kristiansand kommune. 
Det består av et medlem fra hvert av de 15 menighetsrådene, domprosten og en representant for Kristiansand kommune (oppnevnt av bystyret). Kirkevergen er daglig leder for fellesrådets virksomhet. Kirkeverge er Andreas Andersen.

Les mer om fellesrådets virksomhet og medlemmer her.

Tilbake