Greipstad menighetsråd


Greipstad menighetsråd er menighetens øverste organ utenom årsmøtet, og velges hvert fjerde år ved kirkevalget.

Menighetsrådet har møter omtrent en gang i måneden, og behandler saker som er retningsgivende for menighetens aktivitet og drift. Kontaktperson for menighetsrådet er menighetssekretær (se Kontakt oss).

 

Medlemmer av Greipstad menighetsråd 2023 - 2027

Vidar Pedersen, leder
Lise Jortveit Foshaugen, nestleder
Ole Kristian Tjensvoll
Knut Asbjørn Koland, representant til Kristiansand kirkelige fellesråd
Synnøve Dybesland
Ørjan Stallemo
Svein Arve Egeland, sokneprest

Varamedlemmer

Berit Nordhassel
Randi Berntsen
Irene Haugland
Lillian Iren Høye
Solveig Maria Lilian Tjomsland Vargas

Tilbake