Kostnader


For medlemmer av Den Norske Kirke koster selve begravelsen ingen ting i kirkene i den kommunen avdøde er folkeregistrert. All pynting av kirken og eventuelle soloinnslag o.l. bekostes av pårørende. Det er anledning til å få organisten til å spille før sermonien(preludering). Dette er en betalt tjeneste. Avtales med byrået.

 

For bruk av kirken til begravelser i andre kirkesamfunn, kreves godkjenning av soknepresten, og det må betales for leie av kirken. Ved begravelser for personer som ikke var bosatt i kommune, må det i tillegg betales en avgift for nedsettelse av kiste/urne, og godtgjøring til prest. Oppdaterte priser finnes på hjemmesiden til Kristiansand kirkelige fellesråd. 

Tilbake