Båreandakt


Båreandakt brukes når det er ønske om det, og kan benyttes i hjemmet, på sykehus og andre institusjoner eller i gravkapell/bårehus. Andakten ledes som regel av en lek kristen, men presten kan spørres.

Tilbake