Minnetale


Minneord om avdøde holdes i begynnelsen av begravelsen. Èn av de pårørende, eller presten (på vegne av de pårørende) holder talen. Eventuelt kan presten innlede og èn eller flere av de pårørende si litt etterpå. De pårørende kan også gjerne bidra med å lese på kransene, lese et lite dikt, synge el.l. Dersom andre enn de nærmeste pårørende ønsker å bidra med noe, avklares det med både forrettende prest og de nærmeste pårørende på forhånd

Tilbake