Kistegrav eller urnenedsettelse


Dersom det er kistegrav, avsluttes begravelsen ved den åpne graven. Ved kremasjon følges normalt kisten til bårebilen, og gravfølget blir stående til bilen har kjørt bort.

I mange tilfeller vet de pårørende om avdøde ønsket kistegrav eller kremasjon. Men avdødes ønsker er ikke alltid kjent. Den som sørger for gravferden kan da fremsette begjæring om kremasjon.

Ved kirkelig begravelse skal pårørende / begravelsesbyrå på forhånd gi melding til Kirkegårdkontoret om det skal avsluttes med kistebegravelse eller kremasjon m/urnenedsettelse.

Den som har fylt 15 år, kan skrive en begjæring om at en ønsker kremasjon når en dør, denne må være underskrevet og datert.

Det er anledning for pårørende til å være tilstede når urnen settes ned på kirkegården. Vanligvis er det ingen kirkelig medvirkning ved denne handlingen. Det finnes imidlertid en ordning som kan brukes dersom det er ønskelig.

Tilbake