Tilbud om sorggruppe


 

 

Diakonene i Kristiansand sammen med frivillige tilbyr sorggrupper for voksne ved tap av ektefelle/samboer, barn eller foreldre.

Gruppestart foregår kontinuerlig når det er nok deltagere.

Gruppene er åpne for alle uansett livssyn eller kirketilhørighet.

For informasjon og påmelding:

Ta kontakt med Tone Benestad, diakon i Lund menighet

Tilbake