Kontakt med prest


Presten vil i løpet av en dag eller to ta kontakt med nærmeste pårørende for å avtale en samtale om begravelsen. Det er vanlig at presten som skal forrette under begravelsen møter de pårørende i hjemmet eller på prestekontoret for å planlegge begravelsen.

Tilbake