Begravelsesbyrå


De aller fleste velger å benytte seg av et begravelsesbyrå for å få hjelp til alt det praktiske i forbindelse med dødsfallet. Det kan være lurt å ta kontakt med dem så snart som mulig. De tar ansvar for å spørre dere og hjelpe til med alt det praktiske som dere må huske på (for eksempel dødsannonse, blomster, program, gravsted, musikk m.m.) Begravelsesbyrået tar seg også av kontakten med Kirkegårdskontoret for å avklare tidspunkt for begravelse.

Tilbake