Bryllup for likekjønnede par


Likekjønnede par er velkommen til å gifte seg i Greipstad kirke eller Finsland kyrkje. Bestilling av bryllup på lik linje med det som eller er beskrevet på vår hjemmeside. 

Tilbake