Nødvendige papirer


Ekteskapsinngåelse er en offentlig handling. Alle som skal gifte seg må søke om prøving hos Skatteetaten. Det betyr at brudeparet søker om en bekreftelse på at vilkåerene for ekteskap er oppfylt. De fleste gjør i dag dette digitalt. Det er viktig at vi har motatt prøvingsattest i god tid før bryllupet.

For spørsmål vedrørende prøvingsattest kontakt Kirken servicetorg. 

 

Tilbake