Jump Higher


Jump Higher er en klubb for lederene i Jump 6 klasset og oppover

Møtested mandager i partallsuker 18:30 – 20:00 i kjelleren på Greipstad menighetshus. Mange som kommer på JUMP HIGHER er ledere på JUMP. På JUMP HIGHER spiller vi, snakker, spiser kanskje noe mat. Det er for deg som går i 6. klasse og oppover. Bli med for å bli kjent med nye mennesker å være en del av vårt sosiale felleskap.

Kontaktpersoner JOY er Elsa Marit Knutsen(930 38 788) og Margrethe Stangene 92241842

Tilbake