Hva skjer i konfirmanttida?


Oppstart i september 2022. Vi har samlinger, kick-off, leir, presentasjonsgudstjeneste mm. Samlingene er onsdag rett etter skolen, med 2-3 ukers mellomrom. Ved spesielle anledninger blir det samling på kveldstid. Deltagelse på noen gudstjenester hører med. Konfirmantlederne anbefaler hvilke gudstjenester som passer spesielt.

LEIR Første uka i skolens sommerferie reiser vi på leir. På leir har vi masse spennende aktiviteter, underholdning, og samlinger. Vi blir kjent med konfirmanter fra andre steder og knytter nye vennskap

Konfirmasjonsdato er lørdag 26. august 2023

Tilbake