Hva er egentlig dåp?


Guds barn

Dåp er et bad der vi ved vann og bønn blir tatt inn i Guds familie, og blir Guds barn.  I dåpen blir vi vi også medlem av den norske kirke.

Når vi sier at man blir Guds barn i dåpen, handler det også om at Gud omslutter den døpte med sin omsorg og alltid vil være med han/henne. Det står i Bibelen at Den Hellige Ånd tar bolig i oss når vi blir døpt. Det betyr at Gud er med oss i alt som skjer gjennom hele livet.

 

Hva får vi i dåpen?

Bibelen forteller oss at dåpen gir syndenes forlatelse, frelse fra døden og djevelen og gir oss evig salighet til alle som tror på Jesus.

«For så høyt har Gud elsket verden at han gav sin sønn, den enbårne for at hver den som tror på ham ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.  (Joh 3.16)

 

 

Tilbake