Etter dåpen (trosopplæring)


Som oppfølging av dåpen har Greipstad og Finsland menigheter gode tilbud til barn og unge, med søndagsskoler, barnegrupper, yngres, ungdomsforening og kor av ymse slag.

 

I tillegg får alle medlemmer av Greipstad og Finsland menighet mellom 0 og 18 år invitasjoner til samlinger med trosopplæring i kirka. Disse samlingene er skreddersydd for de ulike aldersgruppene og inneholder en god blanding av lek og læring. Mer informasjon om trosopplæring finner du her. 

 

For å gjøre det enklere for barnefamilier å komme til gudstjeneste, er det en barnekrok i Greipstad og Finsland kirke hvor barna kan sitte og tegne eller lese med foreldrene i nærheten. På menighetshuset i Greipstad er det et eget rom hvor barn kan være under gudstjenesten. På dette rommet er det vindu til storsalen og høytaler, slik at barna kan følge gudstjenesten på sine premissser. 

Tilbake