Praktisk informasjon


Samtale med prest eller kateket

Etter at påmelding til dåp er registrert på elektronisk skjema, vil prest eller kateket ta kontakt for en samtale. Samtalen kan være på vårt kontor eller hjemme hos dere. I samtalen går prest/kateket gjennom alt det praktiske ved selve dåpen, og snakker med dere om hva dere tenker om å døpe deres barn.

 

Faddere

Den som døpes må ha 2-6 faddere. Fadderne må ha fylt 15 år og være medlem av Den norske kirke eller et annet kirkesamfunn som praktiserer barnedåp.  Minst to må være til stede ved dåpshandlingen i kirka. Fadderne er vitner om at barnet er døpt og blir sammen med foreldrene utfordret til å bidra til at barnet kan få vokse og leve i den kristne troen. 

 

Dåp i gudstjenesten

Dåp er i utgangspunktet en offentlig handling og skal skje i en gudstjeneste. Vi kan gjøre unntak fra denne regelen ved spesielle behov. Det kan for eksempel være helsemessige årsaker til at barnet eller noen i familien ikke kan være med på en vanlig gudstjeneste. Dersom dere ønsker dåp utenom vanlig gudstjeneste, har dere en samtale med presten og finner ut av det. 

 

Tilbake