Ordinasjonsgudstjeneste


Det blir ordinasjon 15. september

 

I vår søkte Soknerådet og Menighetsrådet om å få endre kateketstillingen som Anne B. Øvensen har, til å bli en prestestilling. Denne uken har Agder og Telemark bispedømmeråd enstemmig vedtatt endringen. Det betyr at Anne fortsatt vil ivareta sitt ansvar som har ligget til kateketstillingen, men at det blir endring på noen arbeidsoppgaver og at hun får tittelen «Menighetsprest».

Som følge av at Anne har fullført presteutdannelse og hun nå tiltrer som menighetsprest, vil det holdes en ordinasjonsgudstjeneste. Her vil biskop Stein Reinertsen med flere være til stede. Gudstjenesten finner sted allerede 15. september kl 19:00. Bli gjerne med å delta i markering og feiring! 

Trykk her for å melde deg på gudstjenesten. 

Etter gudstjenesten blir det en enkel kirkekaffe.

Tilbake