JUSTERT GUDSTJENESTEORDNING


 

Kirkemøtet har vedtatt en justert gudstjenensteordning, hvor menighetene har noen valgmuligheter. Det betyr noe endring på liturgi og liturgisk musikk for Greipstad menighet og Finsland menighet. Menighetsrådet og Soknerådet har vedtatt justert liturgi, vedtaket samsvarer med anbefaling fra sokneprest og organist. Informasjon om dette legges frem på et ekstra menighetsmøte i begge kirker. Møtet blir direkte etter gudstjenenster:

Finsland kyrkje: Søndag 2. mai kl 11:00

Greipstad menighetshus: Søndag 9. mai kl 11:00

Ønsker du å høre de 3 ulike valgene det sto mellom på liturgisk musikk kan du trykke på alternativene under. 

Alternativ 1          Alternativ 2                Alternativ 3

Hele den justerte liturgien kan du lese her:

Hovedgudstjeneste

Familiegudstjeneste

 

Liturgien er en ramme på gudstjenesten. Kirkemøte ønsker at denne rammen skal være gjenkjennbar hvor enn i landet du befinner deg. Menighetene har gode muligheter til å fylle på med innehold og tilpasse gudstjenesten også fremover.  

Tilbake