Status corona-situasjonen (16.04.2021)


Her finner du nærmere informasjon om corona-situasjonen.

 

Pandemien preger fortsatt verden. Menighetsarbeidet er også preget av dette både i Greipstad og Finsland. Det er den siste uken kommet nye råd nasjonalt, og lokal forskrift i Kristiansand er tatt bort. Det betyr at vi starter gjenåpningen fra 16. april: Nedenfor følger oppsummering av deltakerantall og retningslinjer. For mer detaljer se fullstendig veileder. 

 • Inntil 100 deltakere i faste, tilviste plasser innendørs på (medvirkende kommer i tillegg):
  • Gudstjenester
  • Begravelser
  • Vielser
  • Andre kirkelige handlinger
  • Andre samlinger
 • 1 m. avstand 
 • 2 m. avstand ved allsang
 • Inntil 200 ved utendørs arr.
 • Inntil 10 deltagere på samlinger der det ikke er faste tilviste plasser

 

Status i arbeidet til nå i 2021

Etter noe aktivitet før nyttår ble det bråstopp i januar. Noe har blitt digitalisert, noe er utsatt. Etter en periode hvor digitalt var eneste alternativ, startet det så opp arbeid for barn og unge. Gudstjenester er blitt flyttet ut, slik at etterlengtede møtepunkt er kommet for folk i alle aldre. Aktivitetsnivået er like vel svært begrenset i forhold til en normal-situasjon.

 

Retningslinjer gjeldende fremover

Regjeringen har omsider endret definisjonen på krav til sitteplasser. Tidligere falt våre kirker og lokaler utenfor definisjon av «fastmonterte seter» som ville ha gitt rom for å samle flere enn 10 innendørs. Nå er dette omformulert til «tilviste faste plasser». Oppdatert veileder for smittevern som angir hvilke krav som gjelder til gjennomføring. Veilederen finner du her

 

Hvordan jobber kirka for å følge opp smittevernregler

Menighetene er forpliktet til, og legger ned mye arbeid i å følge veileder for smittevern. I noen tilfeller er det rom for tolkninger, og alt må ses i lys av lokal smittesituasjon. For å ivareta dette på best mulig måte, er det nå en fast struktur på avgjørelser og avklaringer.

 

Regjeringen vedtar endringer - Kirkerådet/KA justerer smittevernveileder(nasjonalt) - Kirkeverge/prost(lokalt) har dialog med kommunelege og sender vurdering for Kristiansand til staben.

Tilbake