Lysglobe


Greipstad menighetshus har fått egen lysglobe.

 

Kateket Anne Øvensen tok initativ til å søke om midler til lysglobe fra bispedømmet. Søknaden ble innvilget, og nå er en flott lysglobe tilpasset barn, å finne på menighetshuset. 

Lysgloben er laget av Egil A Jensen. På bildet er leverandøren selv, sammen med fornøde stabsmedlemmer. Bilde er tatt ved overlevering 3. november 2020 . 

Tilbake