Julespill


Det ble julespill også i 2020. 

 

Barn i Greipstad kom til kirke med sine foreldre/foresatte før jul. For å ivareta smittevern og deltakerbegrensning ble årets julespill et eget arrangement i stede for å være en del av julaftengudstjenesten. 

Barn (og noen voksn) ikledde seg flotte kostymer og vandret sammen gjennom juleforetellingen. 

Bildet viser Sofie Stallemo som var en del av englekoret. 

Takk til alle som deltok. I 2021 håper vi at det går an med flere tilskuere på julespill. 

Tilbake