Stor gave.


Greipstad menighet har fått en anonym gave. 

 

Greipstad menighet har fått en anonym gave på kr 1 400 000,- . Halvparten er gitt til menighetsarbeidet generelt og halvparten er gitt til menighetshuset. Menighetsrådet er svært takknemlig for gaven!

Det vil settes i gang en prosess hvor menighetsrådet og husstyret tar imot innspill og ser på hvordan gaven best kan benyttes. 

Dette gir muligheter vi ellers ikke ville hatt. Sammen med alle faste givere legger denne store gaven til rette for god aktivitet i menigheten fremover. 

 

Tilbake