Corona-situasjonen


Fredag 6. november ble kirkas veileder oppdatert etter nye råd fra Regjeringen. Her kan du lese mer om nye råd og det vi foreløpig vet om konsekvensene

 

Allerede denne uken er det gjort tilpasninger i menighetene i lojalitet til regjeringens anbefalinger. Noe er utsatt, noe er gjennomført med justeringer.

Fredag kom en ny veileder for kirken som er tilpasset nye råd. Fra mandag 9. november gjelder flere endringer, her er noen av dem:  

  • Maks 50 deltakere for de kirkene/lokalene som ikke har fastmonterte stoler.

(Kirkerådet har jobbet med denne saken og bedt om at kirkebenker og sammenlenkede stolrader kan defineres som fastmonterte stoler.

Etter samtaler med departementet fredag er det klart at kirkebenker/stoler ikke kommer inn under denne betegnelsen – fastmonterte seter.

Det betyr at det f.o.m. mandag 9. november er det kun er tillatt med 50 sitteplasser i kirkene.  )

  • Maks 20 deltakere på private sammenkomster som familieselskap, vennefester, o.l. i leide/lånte lokaler
  • Kirkerådet anbefaler at fysiske samlinger utover forordnede gudstjenester, avtalte kirkelige handlinger (dåp og bryllup) og gravferdsseremonier avlyses ut november måned.
    Dette må likevel vurderes og besluttes lokalt ut ifra den lokale smittesituasjonen.
  • Nattverd, lystenning o.l. frarådes for å redusere bevegelse i rommet. Ofring bør skje med vipps e.l. Dette må likevel vurderes lokalt og ut i fra den lokale smittesituasjonen.

Til uken vil Menighetesrådene og staben se på konsekvenser og mulighter lokalt. Mer informasjon kommer. 

 

Elisabeth Slotte, daglig leder

Tlf: 906 84 631

Tilbake