NY MEDARBEIDER


Margrethe Stangenes er ansatt som barn- og ungdosmarbeider/trosopplærer.

 

Vikariatet er 40 % i et år og Margrethe startet opp nå i september. Svein Arve (Sokneprest) har hatt en prat med Margrethe og skriver følgende:

Margrethe er utdannet lærer, og har de 12 siste årene jobbet i Oasen skolene, både på Birkelid og i Randesund.  Hun har en allsidig bakgrunn og er også  aktiv i frivillig arbeid i Voie menighet i Kristiansand innen gudstjeneste, søndagsskole, barnekor og speiderarbeid.   Hun bor på Møvik, er gift og har 4 gutter i alderen 16 til 22 år. I Greipstad er planen at Margrethe skal delta i trosopplærings-arbeidet, konfirmantarbeid og søndagsskolen.

Margrethe gir uttrykk for at hun gleder seg til å ta fatt i trosopplæringsarbeidet i vår menighet, og vi ser frem til å jobbe sammen med henne, og ber menigheten ta vel imot henne.

Tilbake