Invitasjon innspillsmøte


Invitasjon til innspillsmøte angående ny kirkelig
organisering.

 

Til medlemmer av de kirkelige rådene i Agder og Telemark bispedømme samt andre
frivillige medarbeidere i menighetene. 

Bakgrunn
I 2019 ba Kirkemøtet, som er Den norske kirkes øverste representative organ, Kirkerådet om
å legge en plan for arbeidsgiverorganisering. Arbeidet med ny kirkelig organisering er i gang,
og det er etablert et prosjekt med et hovedutvalg samt fire arbeidsgrupper. Du kan lese mer
kirken.no/kirkeligorganisering

 

Mandag 31. august kl 17:00-19:00

Arbeidet med ny kirkelig organisering er i full gang. Mandag 31. august kommer
hovedutvalgets leder, Morten Müller-Nilsen og prosjektdirektør Inger Kari Stensrud til
Kristiansand for å presentere arbeidet og få innspill fra folkevalgte, frivillige og andre
interessenter. Møtet i Kristiansand overføres også dirkete på nett.
Det er mulig å følge med og stille spørsmål via strømming på Youtube-lenke
som kunngjøres i forkant på https://kirken.no/kirkeligorganisering.

Med vennlig hilsen
Aslak Wegge
Stiftsdirektør

 

Tilbake