GJENÅPNINGSKONSERT


Dersom forholdene tillater det, legger vi opp til konsert i Greipstad menighetshus torsdag 20. august kl 1800.

 

Det blir en musikalsk vandring i kristentroens fotspor; fra Midt-Østen til Norden - østlig led. Vi presenterer blant annet musikk/sanger fra de fleste øst-europeiske kulturnasjonene - med de egenartede musikalske uttrykk som de forskjellige land representerer.

     Therese D. Gabrielsen deltar på fløyte. Håkon R. Sødal trakterer tangentinstrumentene og binder det hele sammen i et mini-kåseri. Et av verdens eldste folkeinstrumenter skal også presenteres.
     Denne konserten markerer starten på undervisningskveldene og kulturarrangementene det legges opp til i høst - og har en link til den undervisningen som har vært gjennomført i Finsland og Greipstad den siste tiden.

     Vel møtt til en kulturreise av de mer sjeldne!

 

For Kulturutvalget/Undervisningsutvalget

Håkon R. Sødal

Tilbake